Familjen Wase-Anderssons hemsida         

_______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                         Till startsida

Treacher Collins Syndrom (TCS)

Albin har ett syndrom som heter Treacher Collins Syndrom (TCS).
TCS innebär att en mutation när kroppen bildas som ger skelettskador enbart i ansiktetrakten.

Information om TCS ifrån Socialstyrelsen:
(OBS informationen skapades 1999 och kan vara inaktuell i vissa fall)

http://www6.goteborg.se/agrenska/nyhetsbrev/alla_utgavor_files/Treacher_Collins_syndrom.pdf
En sammanstälning av flera föreläsningar ifrån Ågrenska i Göteborg där familjer, läkare mm träffas en vecka om året.
Det är en mycket bra sammanställning som är intressant att läsa.

http://www.agrenska.se/
Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn och ungdomar med funktionshinder, deras familjer och professionella som möter barn och familjer.
Vi vill bidra till familjernas möjligheter att bemästra sin vardag och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

http://www.treachercollins.org/
Amie har varit med i en välkänd dokumentär angående TCS.
Amie har skapat sin egen hemsida som kan varmt rekommenderas.

http://www.rikshospitalet.no/view/readavdi.asp?nPubID=4199
Norska "landstinget" om TCS.

http://www.craniofacial.no/
Norska cranofaciala förening. En motsvarande förening som Ågrenska

Hörselrelaterad information

Öron, hörselproblem och hjälpmedel

Örats uppbyggnad samt hjälpmedel

http://www.hi.se/butik/pdf/02364.pdf
En handlingsplan för för samlade insatser rörande diagnostik, behandling och habilitering.
(Handlingsplanen är ifrån västra götaland och kan enbart ses som ett exempel, olika landsting kan göra olika tillämpningar samt att nya tekniker, rön mm kan ha utvecklat handlingsplaner)

Att bota hörselfel
En artikel om hur forskare i framtiden tror att man kan hjälpa hörselskadade och döva

Informationskällor:

Socialstyrelsen
http://www.sos.se/

Karolinska sjukhuset
http://www.karolinska.se/

Tidningsartiklar

http://expressen.se/index.jsp?d=10&a=220669